Cart is empty

Ağıldan bəla

Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Series: Mini Klassika
Available

Worldwide, Baku and countrywide delivery!
Free Baku delivery for orders over 30 azn! Free delivery to Azerbaijani regions for any orders!

Görkəmli rus yazıçısı və diplomatı A.S.Qriboyedovun məşhur “Ağıldan bəla” mənzum pyesində öz dövrünün kübar həyat tərzi, dvoryan-saray həyatının mühafizəkarlığı ustalıqla qələmə alınmışdır. Yazıçı müxtəlif personajların dili ilə onların mənsub olduqları təbəqənin mənəvi-psixoloji tərəflərini dolğun boyalarla işıqlandırmışdır.

Article: 2001308064631
Genre: Klassika
Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Binding: Yumşaq
Author: Aleksandr Qriboyedov
Pages:: 160
language: Azerbaijani
Series: Mini Klassika

comments0

comments

One click buying (only for orders in Baku)