Cart is empty

Ask Kirginlari

Publishing house: Dogan Kitap
Author: Nedim Gürsel

Product not available

Product not available

Worldwide, Baku and countrywide delivery!
Free Baku delivery for orders over 30 azn!
ISBN: 9786050912913
Nedim Gürsel bir balay? kentini de?il mutsuz a?klar?n mekan? Venedik'i anlat?yor bize...

Venedik a??klar?n kentidir. Oraya balay?na gidilir ve Rialto Köprüsü'nün üzerinde öpü?ülür. Ama mutlaka öpü?ülür. Yoksa Venedik'e gitmemi? say?l?rs?n?z. Oysa ben, Rialto Köprüsü'nün üzerinde ya da bir gondolda sevgilimle öpü?mek için de?il mutsuz ama mutlak a?klar?n izini sürmek için oradayd?m. Venedik tarihten sanat tarihine, mimariden edebiyata, bir yazar?n entelektüel dünyas?n? ve duyarl?l???n? olu?turabilecek neredeyse tüm ça?r???mlara aç?k bir kenttir.

Burada kendi geçmi?inizle, an?larla, ard?n?zda b?rakt???n?z hayat?n karabasanlar? ve hayaletleriyle de ba? ba?a kalabilirsiniz, edebiyat tarihine mal olmu? destans? a?klar?n hikayesiyle de. "Ölü a?klar?n" demek daha do?ru olur belki- y?llarca hayalini kurdu?unuz, zihninizde dallan?p budaklanan, nice haz?rl?klardan sonra sevgilinizle ç?kabildi?iniz Venedik yolculu?unun ertesinde hiçbir ?ey öngördü?ünüz gibi geli?meyebilir. K?sa sürede cehenneme dönü?ür ili?kiniz.

Bir an önce kaç?p kurtulmak istersiniz kanallarla örülü bu labirentten. Ama Venedik pe?inizi b?rakmaz... Nedim Gürsel A?k K?rg?nlar?'nda bir balay? kentini de?il mutsuz a?klar?n mekan? Venedik'i anlat?yor bize...

Thomas Mann, Louis Aragon, Alfred de Musset, Ernest Hemingway ve Marcel Proust... Bu be? büyük yazar?n a?klar?na be?ik ve mezar olan efsanevi kentte bir yolculu?a ç?kar?yor okuru...
Article: 19969
Genre: Художественная литература/Bədii ədəbiyyat
Publishing house: Dogan Kitap
Binding: Paperback
Author: Nedim Gürsel
language: Turkish

comments0

comments