Cart is empty

Fəlsəfənin Problemləri

Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Author: Bertrand Russel
Worldwide, Baku and countrywide delivery!
ISBN: 9789952362879
Böyük ingilis riyaziyyatçısı, filosofu və ictimai xadimi Bertran Rasselin 1912-ci ildə işıq üzü görmüş “Fəlsəfənin problemləri” əsəri çap olunduğu gündən indiyədək ingilisdilli ölkələrdə fəlsəfə ilə ilkin tanışlıq üçün ən yaxşı kitablardan biri sayılmaqdadır. Əsərin yazı dilinin elmi-populyar stildə olması onu təkcə fəlsəfə üzrə çalışanlar üçün deyil, həm də çox geniş oxucu çevrəsi üçün də anlaşıqlı bir kitaba çevirir. Baxışlarınıza çatdırdığımız bu əsərin fəlsəfə üzrə zəruri biliklər qazanmağınıza və ümumilikdə maraq dairənizin genişlənməsinə xidmət göstərəcəyini düşünürük.
Article: 9789952362879
Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Binding: Paperback
Author: Bertrand Russel

comments0

comments

One click buying (only for orders in Baku)