Cart is empty

Janna Dark

Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Worldwide, Baku and countrywide delivery!
ISBN: 9789952360295
Bu kitab vətənini ingilis işğalçılarından azad etmiş domremili şanlı çoban qızın hünəri və faciəli taleyi haqqındadır. Əsər bioqrafik povest şəklində yazılmış, qəhrəmanların və hadisələrin təsvirində heç bir uydurmaçılığa yol verilməmiş, bütöv faktlar mötəbər mənbələrdən gətirilmişdir.
Kitabın yeni variantında müasir tarix elminin nailiyyətləri və müəllifin birinci nəşrdən sonra (1962-ci il) keçilən illər ərzində şəxsi axtarışları nəzərə alınmışdır.
Article: 9789952360295
Genre: Биография/Bioqrafiya
Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Binding: Hard cover
Author: Anatoli Levandovski

comments0

comments

One click buying (only for orders in Baku)