Cart is empty

Komitet 300

Publishing house: Qanun
Author: John Coleman
Worldwide, Baku and countrywide delivery!
Free delivery for orders over 50 AZN!
ISBN: 2001107234631

Bu kitab – dəhşətli həqiqəti gör­mə­si üçün bəşəriyyətin gö­zünü açmağa cəhddir. “Həqiqət isə on­dan ibarətdir ki, biz müstəqil ölkə və müstəqil xalq de­yilik və heç vaxt da müs­­təqil olmamışıq, çünki bizi hə­mişə gö­zəgörünməz hö­kumət – “Üçyüzlər komitəsi” idarə edib”, – kitabın ya­za­rı, Böyük Britaniya Xüsusi Xidmə­tinin keçmiş zabiti Con Koleman yazır…

Article: 2001107234631
Publishing house: Qanun
Binding: Paperback
Author: John Coleman

comments0

comments

One click buying (only for orders in Baku)