Cart is empty

Ölən dünyam

Available

Worldwide, Baku and countrywide delivery!
Free Baku delivery for orders over 30 azn! Free delivery to Azerbaijani regions for any orders!

İsmayıl Şıxlı bu ta­rixi romanını ölümündən beş ay qabaq tamamlaya bil­ib. Halbuki o bu romanı yazmaq qərarına hələ çox əv­vəllər gəl­ib, təəssüf ki, ideyasını sovet ger­çəkliyində ob­yek­tiv səbəblər ucbatından reallaşdıra bil­­məyib. Müəllifin ilk variantda “Qanlı təpə” adıyla qələmə almaq istədiyi bu əsər 20-ci illərin mürək­kəb və ziddiyyətli həyatını əhatə etməli idi. Lakin mövcud olan qadağalar, arxiv sənədlərinin gizlin saxlanılması, o illərdə baş verən əsl həqiqət və zid­diyyətlərin meydana çıxarılıb açıq söylənilmə­si­nə qoyul­muş yasaqlar nəticəsində tarixi dövrü olduğu kimi ver­mə­yin qeyri-mümkün­lüyü səbəbindən nəzərdə tutduğu roma­nı yazma­mağı qərara alıb.
O, bir də müs­tə­qillik dövründə bu ide­yasına qayıdır, özgürlüyün verdiyi imkanlardan is­tifadə eləyərək xəstəliyi və gözünün zəifləməsinə bax­mayaraq, doğ­malarının fədakar yardımı sayə­sində ro­manı yazmağa baş­la­yır və uğurla başa çatdırır.

Article: 2001308254636
Genre: Классика/Klassika
Publishing house: Əli və Nino Nəşriyyatı və Qanun Nəşriyyatı
Binding: Yumşaq
Author: İsmayıl Şıxlı
Pages:: 192
language: Azerbaijani
Series: Azərbaycan Klassikləri

comments0

comments

Similar products

Yumşaq
Məmməd Səid Ordubadi
15%
5.99 AZN
5.09 AZN
(3)
Yumşaq
Hüseyn Cavid
15%
3.49 AZN
2.97 AZN
Məmməd Səid Ordubadi
15%
9.99 AZN
8.49 AZN
Paperback
Cəfər Cabbarlı
15%
19.99 AZN
16.99 AZN
One click buying (only for orders in Baku)