Cart is empty

Qarabağnamələr

Rating product:
(1)
Add to wishlist
Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Available

Worldwide, Baku and countrywide delivery!
Free Baku delivery for orders over 30 azn! Free delivery to Azerbaijani regions for any orders!

Bu kitabda Azərbaycanın XIX əsr maarifpərvər tarixçiləri Mirzə Adıgözəl bəyin, Mirzə Camal Cavanşir Qarabağinin, Əhməd bəy Cavanşirin və Azərbaycanın XIX və XX əsr salnaməçiləri Mirzə Yusif Qarabağinin, Mir Mehdi Xəzaninin, Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlunun, Mirzə Rəhim Fənanın, Baharlının, Həsən İxfa Əlizadənin, Həsənəli Qarabağinin Qarabağ haqqında tarixi, əbədi-bədii, publisistik oçerkləri toplanmışdır. 

Article: 9789952368673
Genre: Tarix
Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Binding: Hard cover
Pages:: 464
language: Azerbaijani

comments1

Tarixmizin önəmli bir bölümünü əhatə edən və təfsilatlı araşdırılması gərəkli bir mənbədir

Similar products

Yumşaq
Əjdər Ol
15%
9.99 AZN
8.49 AZN
Hard cover
Qurban Səid
15%
9.99 AZN
8.49 AZN
Hard cover
Nəsiman Yaqublu
15%
20.99 AZN
17.84 AZN
Yumşaq
Abbasqulu ağa Bakıxanov
15%
9.99 AZN
8.49 AZN
One click buying (only for orders in Baku)