Cart is empty

Sidd­hart­ha

Rating product:
Add to wishlist
Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Author: Herman Hesse
Worldwide, Baku and countrywide delivery!
On 1-25th April Free delivery on all Azerbaijan (inc Baku)estinations!

Hind möv­zu­sun­da olan “Sidd­hart­ha” po­ves­ti Hes­se­nin il­kin ya­ra­dı­cı­lı­ğı­nın ümu­mi­ləş­di­ri­ci­si ro­lun­da çı­xış edir. Əsə­rin güc­lü psi­xo­sim­vo­lik möv­zu­su isə onu ya­zı­çı­nın son­ra­kı iş­lə­ri­lə doğ­ma­laş­dı­rır.  Po­ves­tin qəh­rə­ma­nı mü­qəd­dəs Hau­ta­ma Bud­­da­nın ada­şı­dır.

Article: 2001269794639
Genre: Klassika
Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Binding: Yumşaq
Author: Herman Hesse
Pages:: 144

comments1

Teze uz qapaginda daha da gozel alinib. esere de ki soz ola bilmez.

Similar products

Paperback
Herman Hesse
5%
11.99 AZN
11.39 AZN
Yumşaq
Franz Kafka
5%
2.99 AZN
2.84 AZN
Yad
Yumşaq
Alber Kamü
5%
5.99 AZN
5.69 AZN
Yumşaq
Frans Kafka
5%
6.99 AZN
6.64 AZN
One click buying (only for orders in Baku)