Cart is empty

Sidd­hart­ha

Rating product:
(2)
Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Author: Herman Hesse
Series: Mini Klassika

Available

Worldwide, Baku and countrywide delivery!
Free Baku delivery for orders over 30 azn!

Hind möv­zu­sun­da olan “Sidd­hart­ha” po­ves­ti Hes­se­nin il­kin ya­ra­dı­cı­lı­ğı­nın ümu­mi­ləş­di­ri­ci­si ro­lun­da çı­xış edir. Əsə­rin güc­lü psi­xo­sim­vo­lik möv­zu­su isə onu ya­zı­çı­nın son­ra­kı iş­lə­ri­lə doğ­ma­laş­dı­rır.  Po­ves­tin qəh­rə­ma­nı mü­qəd­dəs Hau­ta­ma Bud­­da­nın ada­şı­dır.

Article: 2001269794639
Genre: Klassika
Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Binding: Yumşaq
Author: Herman Hesse
Pages:: 144
language: Azerbaijani
Series: Mini Klassika

comments2

Çox gözəl əsərdir
Teze uz qapaginda daha da gozel alinib. esere de ki soz ola bilmez.