Cart is empty
Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Author: Rasim Niyaz
Worldwide, Baku and countrywide delivery!
ISBN: 2001105514636

Yoqa qədim və ali mədəniyyətdir. Ali mədəniyyətə yi­yə­lənmə şəxsi gücün artmasına səbəb olur. Şəxsi gücün artması Universal iradəyə yol açır. Universal iradədən şüurlu isti­fa­də etmək qabiliyyəti həyat şəraitinin forma­laş­dırıl­ma­sına imkan verir. Bu qabiliyyət "təbii magiya sənəti" səviy­yə­sinə malik olmaq deməkdir ki, insan gündəlik ruzu uğ­runda arası kə­sil­məyən mübarizədən azad olunur. Gündəlik ruzu insana və onun ailəsinə lazımi və ideal həcmdə öz-özünə gəlir, san­ki hadisələr həmişə müvəffəqiyyətlə onun xeyrinə forma­laşır.

Article: 2001105514636
Genre: Psixologiya
Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Binding: Yumşaq
Weight, gr: 300
Author: Rasim Niyaz

comments0

comments

One click buying (only for orders in Baku)