Cart is empty

Dərvişlərin hekayətləri

Publishing house: Teas press
Author: İdris Şan
Available

Worldwide, Baku and countrywide delivery!
Free Baku delivery for orders over 30 azn! Free delivery to Azerbaijani regions for any orders!
ISBN: 9789952310801
Dərviş hekayətlərinin sırf əyləncəvi cazibəsinin böyüklüyünə baxmayaraq, onlar heç vaxt sadəcə folklor, nağıl və ya əfsanə kimi qavranılmayıb. Bu hekayətlər hazırcavablıq, nəfislik və konstruktiv kamillik baxımından hər hansı mədəniyyətin ən yaxşı hekayələri ilə müqayisə olunacaq səviyyədə olsalar da, onların sufi hekayətləri kimi təlim funksiyaları müasir dünyada çox az məlumdur. Zira, bu funksiyaları təsvir etmək üçün indi nə texniki, nə də populyar terminlər mövcud deyil. "Dərvişlərin hekayətləri"ndə təqdim olunan materiallar min illərin ruhani təcrübəsini əks etdirir. Dərviş-ustadlar öz müridlərinə bu və ya digər ibrətamiz hekayətlərin köməyi ilə uzun əsrlər boyunca dərs keçiblər.
Article: 9789952310801
Genre: Müasir nəsr
Publishing house: Teas press
Binding: Paperback
Author: İdris Şan
Pages:: 300
language: Azerbaijani

comments0

comments

One click buying (only for orders in Baku)