Cart is empty

Əbədiyyət nəğməsi

Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Worldwide, Baku and countrywide delivery!
ISBN: 2001128704632

On iki illik bir yaradıcılıq yolu... On iki illik!
M.Müşfiq öz şeirlərində zəmanəsinin odlu nəğmə­karı kimi Azərbaycan torpağının bərəkətli çöllərini, təbii sərvətlərini, mənzərələrini, gözəlliyini, Bakı neftçilərini, onların arzu və istəklərini, ailə gözəlliyini, insansevərliyi sənətin ecazkar dili ilə, özünə məxsus bir tərzdə təsvir etmişdir.
M.Müşfiq poeziyanın müxtəlif janrlarında qələm çalmış, ədəbiyyat xəzinəmizi xeyli sayda lirik şeirlər, bir-birindən maraqlı poemalarla zənginləşdirmişdir. O, ədəbiyyatımızda ilk mənzum oçerklər müəllifidir. O, uşaq yazıçısı olmasa da balaca oxucular üçün yazmağı özünə şərəf işi, vətəndaşlıq borcu bilmiş, mənzum nağıllar yaratmışdır.

Article: 2001128704632
Genre: Poeziya
Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Binding: Yumşaq
Author: Mikayıl Müşfiq
Pages:: 128

comments0

comments

Similar products

Yumşaq
Mikayıl Müşfiq
17.90 AZN
Mən sirin ləhcəli bir bülbüləm...
Product not available
Paperback
Mikayıl Müşfiq
6.50 AZN
One click buying (only for orders in Baku)