Cart is empty

Hüquq fəlsəfəsi

Rating product:
(2)
Add to wishlist
Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Author: Gustav Radbruch
Available

Worldwide, Baku and countrywide delivery!
Free Baku delivery for orders over 30 azn! Free delivery to Azerbaijani regions for any orders!
ISBN: 9789952362626
Görkəmli alman alimi hüquqa mədəni dəyər baxışını əsaslan­dırır. Onun təhlilinin əsasını hüquqda şəxsiyyətin üstünlüyü və müstəsnalığı təşkil edir.

Hüququ ədalət iradəsi kimi müəyyən edərək, Radbrux qeyd edir ki, bu iradəni “udan” qanunlar qeyri-gerçəkdir və icra olunmamalıdır. Müəllif hüququn ayrı-ayrı institutlarını – mülkiyyət, müqavilə, nikah – təhlil edərək öz fikrini inkişaf etdirir və öz ideyalarını yuridik praktikaya tətbiq etməyin yollarını göstərir.

Fəlsəfi-hüquqi fikrin klassikasına çevrilərək, Q.Radbruxun bu kitabı hüququn mahiyyəti haqqında indiyədək davam edən ənənəvi və aktual fikir mübadiləsinin üzvi hissəsidir.

Kitab hüquqşünaslar, filosoflar, alimlər, praktiklər, tələbələr və doktorantlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Article: 9789952362626
Genre: Hüquq
Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Binding: Paperback
Author: Gustav Radbruch
Pages:: 270
language: Azerbaijani

comments2

Kitabı tərcümə edənə ayıb olsun, onu yoxlayana usə ikiqat ayıb olsun! Tərcümə bərbat vəziyyətdədir.
qiyməti?
One click buying (only for orders in Baku)