Cart is empty

Qafqaz Azərbaycanı Nümayəndə Heyətinin Sülh Konfransından Tələbləri

Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Worldwide, Baku and countrywide delivery!
ISBN: 9789952365238
Mətni 1919-cu ilin payızında Paris sülh konfransının iştirakçıları arasında ingilis və fransız dillərində yayılmış bu sənəd Əlimərdan bəy Topçubaşovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Cümhuriyyəti nümayəndə heyəti üzvlərinin kollektiv əməyinin bəhrəsidir. Lakin onun əsasında Əli­mərdan bəyin bir neçə ay əvvəl İstanbulda tərtib etdiyi «Azərbaycan Cümhuriyyətinin təşəkkülü» adlı memoran­dum dayanırdı. Paris sülh konfransı Ali Şurasında Azər­baycanın müstəqilliyinin de-fakto tanınmasında «Tə­ləblər» mühüm rol oynamışdı.
Article: 9789952365238
Genre: История/Tarix
Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Binding: Paperback
Author: Əlimərdan bəy Topçubaşov

comments0

comments

One click buying (only for orders in Baku)