Cart is empty

İslam və XX Əsr Mədəniyyəti

Publishing house: Parlaq imzalar
Author: Musa Sədr

Available

Worldwide, Baku and countrywide delivery!

ISBN: 9789952831832

İslam və XX əsr mədəniyyəti Musa Sədrin ərəb dilindən dilimizə tərcümə edilən ilk əsəridir. O bu kitabda islam mədəniyyətinin bünövrəsini təşkil edən konsepsiyalara və onun əsas parametrlərinə aydınlıq gətirir. Həmçinin burada İsgəndəriyyə və Cundişapurdan tutmuş, Hərran, Hindistan və Mərvə qədər olan bir coğrafiyada formalaşan və bəşəriyyətə Molla Sədra fəlsəfəsi, İbn əl-Ərəbi təsəvvüfü və yüzlərlə elmi kəşflər miras qoymuş yeni mədəniyyətin nailiyyətləri ilə tanış olacaqsınız. Müəllif islamın on dörd əsrdən sonra belə, möhkəm ictimai və iqtisadi dayaqlara söykənən yeni və mükəmməl bir mədəniyyət qurma əzmində olduğunu isbat etməyə çalışır. Sonda o belə bir nəticəyə gəlir ki, islam dini bəşəri mədəniyyətləri qəbul etmək, öyrənmək, mənimsəmək və onlara təkan vermək üçün geniş tutuma malikdir. Həmçinin bunu insanın həyatdakı vəzifələrindən biri və onun kainatdakı missiyası hesab edir.

Article: 9789952831832
Genre: Din
Publishing house: Parlaq imzalar
Binding: Yumşaq
Author: Musa Sədr
Pages:: 80
language: Azerbaijani

comments0

comments