Cart is empty

Müfəttiş

Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Author: Nikolay Qoqol
Worldwide, Baku and countrywide delivery!
ISBN: 2000030987966

“Müfəttiş” dahi rus yazıçısı Qoqolun tərəfindən qələmə alınan 5 pərdəli komediyadır. Əsər Puşkinin təsiri ilə qələmə alınmışdır. Belə ki, Puşkin o dövrdə bir çox şəxsin özünü yalandan müfəttiş kimi qələmə verib saxtakarlıq və özbaşınalıqlara yol verməsi haqda Qoqola söhbət açır. Qoqol da bu mövzudan ilhamlanaraq bu möhtəşəm əsəri yazmağa başlayır. Əsərdə saxtakar bir şəxsin müfəttiş adıyla özbaşınalıqlar törətməsi, kənd əhalisi bunu anladıqda isə gerçək müfəttişin kəndə təşrif buyurması sadə dillə əks olunub.

Article: 2000030987966
Genre: Классика/Klassika
Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Binding: Paperback
Author: Nikolay Qoqol

comments0

comments

One click buying (only for orders in Baku)