Cart is empty

Xoşbəxt Ölüm

Publishing house: Qanun
Author: Alber Kamu

Product not available

Product not available
Worldwide, Baku and countrywide delivery!
On 1-15th April Free delivery on all Azerbaijan (inc Baku)estinations!
ISBN: 978-9952-26-621-4
Müəllif bu əsərində insanın tədricən yadlaşmasının, özgələşməsinin fəlsəfi-psiхoloji meхanizmini açmağa çalışmışdı. Əsər bütün həyatı boyu xoşbəxtliyə can atan, ətrafındakıların onu “bədbəxt” adlandırmasına baxmayaraq öz səadətinin ardınca gedən və onu tapan, ona bəxş edilən ömür payını mənən azad, sərbəst yaşamağa çalışan bir insan taleyindən bəhs edir. Kamü bu əsərində insanı daima izləyən vicdanın mühakiməsindən qaçılmaz olduğunu göstərmişdir.
Article: 7741
Publishing house: Qanun
Binding: Paperback
Author: Alber Kamu

comments0

comments

One click buying (only for orders in Baku)