Cart is empty

Məsnəvidən Hekayələr. Mövlanə

Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Worldwide, Baku and countrywide delivery!
ISBN: 9789952269321

Məsnəvi” XIII əsrin görkəmli simalarından olan Mövlanə (1207-1273) yaradıcılığının zirvəsi hesab olunur. Altı cild, iyirmi altı min beytdən ibarətdir. Çox istiqamətli və zəngin bir əsərdir. Hədis, kəlam, təsəvvüf, hekayətlərdən ibarətdir. Mövlana hekayətləri bir-birini tamamlamır və müx­təlif mövzuları əhatə edir. Təsvir etdiyi hadisələrlə oxucuya ibrət dərsi verir, bəzən heyvanların, bəzən insanların dili ilə Qurani-Kərimin bizə demək istədiklərini çatdırır. Sünel Seçkinoğlu bu əsərin içindəki hekayətləri beytlərdən ayırmış, zəhməti ilə oxucuya daha aydın, daha səlis şəkildə çatmasını təmin etmişdir. 

Article: 9789952269321
Genre: Религия/Din
Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Binding: Paperback
Author: Süheyl Seçkinoğlu

comments1

Kitabın müəllifi Sünel Seçkinoğlu yox, Süheyl Seçkinoğludur.
One click buying (only for orders in Baku)