Cart is empty

Oğluma nəsihət

Publishing house: 3 Alma
Available

Worldwide, Baku and countrywide delivery!
Free Baku delivery for orders over 30 azn! Free delivery to Azerbaijani regions for any orders!
ISBN: 9789952311211
Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi üç poemasında "OĞLUM MƏHƏMMƏDƏ NƏSİHƏT" deyə ümumilikdə bütün gənclərə öyüdlər yazıb. Amma böyük mütəfəkkirin öyüdləri təkcə bununla bitmir. Əsərlərinin hamısında oxucunu gəncliyin qədrini bilməyə səsləyir. Ona görə də kitabı "Oğluma nəsihət" adlandırmışıq. Bununla da onun əsərlərində yer almış , eləcə də orta məktəb dərsliklərində adları çəkilən və ya ixtisarla tədris olunan bütün ibrətamiz hekayələri, fəlsəfi düşüncələri, bədii sözü yüksək qiymətləndirən, az sözlə böyük məna ifadə edən müraciətləri, gəncliyi tərənüm edən beytləri, rübailəri, qəzəlləri, qəsidələri bir yerə toplayıb təqdim edirik. Kitab şagirdlər, tələbələr və müəllimlər üçün nəzərdə tutulub. "İnsanın qəlbini təlatümə gətirən Nizami lirikası, dünya şöhrəti qazanan "Xəmsə" şairin mənəvi dünyasına misilsiz nümunədir, öyrənilməsi zəruri olan zəngin bədii xəzinədir. Bütün şairlər onun ustalığını etiraf etmişdir", - Abbasqulu ağa Bakıxanov, görkəmli tarixçi, diplomat və tərcüməçi "İnsana məhəbbət hissi Nizaminin əsərlərində dahiyanə ifadə olunmuşdur", - Yohann Volfqanq Höte, dahi alman şairi
Article: 9789952311211
Genre: Uşaq ədəbiyyatı
Publishing house: 3 Alma
Binding: Yumşaq
Author: Nizami Gəncəvi
Pages:: 404
language: Azerbaijani

comments0

comments

One click buying (only for orders in Baku)