Cart is empty
Publishing house: Qanun
Author: Knut Hamsun
Available

Worldwide, Baku and countrywide delivery!
Free Baku delivery for orders over 30 azn! Free delivery to Azerbaijani regions for any orders!
ISBN: 978-9952-26-990-1
Yunan əsatirinə görə, Pan meşə, tarla və mal-qara tanrısı Hermesin oğludur. Panın barıtqabının üzərindəki kiçik fiquru ovçu Qlanın onun təsiri altında olduğuna işa­rə­dir. Qlan, demək olar ki, qadınlar üzərində sonsuz haki­miy­yə­tə malik olmasıyla Pana bənzəyir. Buna baxmayaraq, bu bənzəyişin onun xarakterindəki əsas xüsusiyyətə dəxli yox­­dur. Qlan öz arzu və istəklərini hər şeydən üstün tutan müa­sir «əsəbi insan»dır. Cəmiyyətdəki ruhsuzluq onu tən­ha qalaraq öz «mən»inin sirlərini çözə biləcəyi meşəyə sı­ğın­mağa məcbur edir. İnsanlardan uzaqlaşan qəh­rə­man öz azadlığına qovuşur.
Article: 2001341634631
Genre: Художественная литература/Bədii ədəbiyyat
Publishing house: Qanun
Binding: Paperback
Author: Knut Hamsun
language: Azerbaijani

comments0

comments

One click buying (only for orders in Baku)