Sizin səbətiniz boşdur

Gizlilik siyasəti

Müştəri tərəfindən məlumatların verilməsi

Saytda qeydiyyatdan keçərkən Müştəri aşağıdakı məlumatları təqdim edir: Soyad, Ad, e-poçt ünvanı, cins, doğum tarixi və Sayta daxil olmaq üçün parol.

 Sifariş verərkən Müştəri aşağıdakı məlumatları təqdim edə bilər: Soyadı, Adı, Atasının adı, sifarişlərin çatdırılma ünvanı, əlaqə telefonu.

 Saytda qeydiyyatdan keçərkən öz şəxsi məlumatlarını təqdim etməklə Müştəri Satıcının öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün onların Ali ve Nino Yayim Mmc Mmc (bundan sonra “Satıcı” adlandırılacaq) tərəfindən qeyri-müəyyən müddətə işlənməsinə razılıq verir. Müştəri, onlara mal satmaq və xidmət göstərmək, onları arayış məlumatları ilə təmin etmək, habelə malları, işləri və xidmətləri tanıtmaq üçün. Ali ve Nino Yayim Mmc Mmc Müştərinin şəxsi məlumatlarını işləyərkən Azərbaycan Respublikasının qanun və qaydalarını rəhbər tutur.

 Müştərinin şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı (o cümlədən, emalının üsulları və məqsədləri, şəxsi məlumatlarına çıxışı olan və ya Əli  ve Nino Yayim Mmc Mmc ilə müqavilə əsasında şəxsi məlumatların açıqlana bilən şəxslər haqqında) məlumat almaq hüququ vardır.

 Mştərilər tərəfindən verilən və satıcı tərəfindən alınan məlumatların istifadəsi

Satıcı Müştərinin Saytda qeydiyyata alındığı bütün müddət ərzində Müştərinin təqdim etdiyi məlumatlardan aşağıdakılar üçün istifadə edir:

 Saytda Müştərinin qeydiyyatı  üçün;

 Müştərinin sifarişlərini emal etmək və Müştəri qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmək;

Məhsulların və xidmətlərin təşviqi üzrə fəaliyyət göstərmək;

Müştərinin satınalma xüsusiyyətlərinin təhlili və şəxsi tövsiyələrin verilməsi.

 Satıcı tərəfindən alınan məlumatların verilməsi və ötürülməsi

Satıcı Müştəridən aldığı məlumatları üçüncü şəxslərə ötürməməyi öhdəsinə götürür. Satıcının Müştəri qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün və yalnız müqavilələr çərçivəsində Satıcı ilə bağlanmış müqavilə əsasında fəaliyyət göstərən agentlərə və üçüncü şəxslərə məlumat verməsi pozuntu hesab edilmir.

 Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin əsaslandırılmış və tətbiq edilən tələblərinə uyğun olaraq məlumatların ötürülməsi öhdəliklərin pozulması hesab edilmir.

 Satıcı "cookies" texnologiyasından istifadə etmək hüququna malikdir. "Cookies" məxfi məlumatları ehtiva etmir və üçüncü tərəflərə ötürülmür.

Satıcı www.alinino.az İnternet saytına daxil olan şəxsin IP-ünvanı və ziyarətçinin hansı internet saytından gəldiyi link haqqında məlumat alır. Bu məlumat ziyarətçini müəyyən etmək üçün istifadə edilmir.

Satıcı Müştərinin Saytda açıq formada təqdim etdiyi məlumatlara görə məsuliyyət daşımır.

Satıcı fərdi məlumatları emal edərkən şəxsi məlumatları onlara icazəsiz daxil olmaqdan, habelə şəxsi məlumatlarla bağlı digər qanunsuz hərəkətlərdən qorumaq üçün lazımi və kifayət qədər təşkilati və texniki tədbirlər görür.