Azərbaycanda yerləşən Fransa Liseyinin şagirdləri bu gün Qanun Nəşriyyatının qonağı oldu.
Bu kiçik ekskursiyada uşaqlar kitabın nəşr olunması prosesi ilə tanış oldular.

Kitab çapının və hazırlanmasının hər mərhələsi uşaqlara göstərilərək ətraflı izah olundu.