Pazl oyunları, bir çox faydalı tərəflərə sahibdir və bu oyunlar insanların müxtəlif inkişaf sahələrində daha yaxşı olmalarına kömək edir. Aşağıda  pazzlara davamlı şəkildə təşəbbüs etməyin bəzi faydalı tərəfləri qeyd olunub:

 

Problem Həll etmə Bacarığını İnkişaf Etdirmək: Pazlların tərkib hissələrini düzgün şəkildə bir araya gətirmək, problem həll etmə bacarığını inkişaf etdirməyə kömək edir. İnsanlar, mövcud şəkil və mövzuları düşünüb, parçaları düzgün yerə qoymağa çalışaraq bu bacarığı gücləndirir.

Əl-Göz Koordinasiyasını İnkişaf Etdirmək: Pazzl parçalarını düzgün şəkildə yerləşdirmək, əl-göz koordinasiyasını inkişaf etdirməyə və insanların əllərini və gözlərini birgə işlətməsinə kömək edir.

Beyin İnkişafını Tənzimləmək: Pazzle oyunları, beyin üçün stimullaşdırıcı və insanın problemləri həll etməsini tələb edən nöronlarını inkişaf etdirməyə kömək edir. Bu, beyin fonksiyalarını artırmağa və nöron bağlantılarını gücləndirməyə kömək edir.

İnsanın Sabitliyini Artırmaq: Pazllar çərçivəsi və müstəqil hissələrdən təşkil olunur. Bu, bir tapşırığa başlamaq, sonlandırmaq və tapşırığı başa çatdırmaq üçün insanların  sabitliyini artırmağa kömək edir.

Stresslərə Qarşı Gələrək Rəhatlamaq: Pazl oyunları, insanların sakinləşməsini, stresslərindən azad olmalarını və pazzların təsiri ilə rahatlaşmağını təmin edir.

Müstəqil İşləmə Bacarığını İnkişaf Etmək: Pazzl oyunları, insanlara müstəqil olmağı, tapşırıqları öz başına həll etməyi öyrədir və öz başına problem həll etmə bacarığına kömək edir.

Səbir və Dözümlülük Qazanmaq: Pazllar çox vaxt səbir və əzm tələb edir. Pazzlı anlamaq, onun üzərində parça-parça işləmək və nəticəni gözləmək insanın səbrini və qətiyyətini artıra bilər.

Sosial qarşılıqlı əlaqə: Pazzları birlikdə yığmaq ailə üzvləri, dostlar və ya qruplar arasında müsbət sosial qarşılıqlı əlaqəni təşviq edə bilər. Bir araya gəlmək və Pazzları yığmaq komanda işini və ünsiyyəti yaxşılaşdıra bilər.

Öyrənmə və Təhsil Üsulu: Pazzllar uşaqlar və böyüklər üçün öyrənmə alətləri kimi də istifadə edilə bilər. Dərslik pazzları, xəritə pazzları və ya riyaziyyata əsaslanan pazzlar anlayışları başa düşmək və öyrənmək üçün faydalı ola bilər.

Əyləncə və Zövq: Pazlların əsas üstünlüklərindən biri onların əyləncəli olmasıdır. Zövqlə yığılan Pazzlar insanın özündən həzz almasını təmin edir.

Bu faydalı tərəflər, pazzlların uşaqlar və eləcə də böyüklər üçün istər təhsil tətbiqi ilə əlaqədar olsun, istər yalnızca əyləncə üçün oynansın, onların inkişafı üçün böyük bir potensiala malik olduğunu göstərir.

 

Pazllar müxtəlif çətinlik səviyyələri, anlayışlar və materiallarla çox müxtəlif növlərdə mövcuddur. Sizə  bəzi ümumi pazl  növlərini təqdim edirik.

 

Şəkil Pazzları: Bu pazzları ən çox yayılmış və məlum növüdür. Şəklin hissələrə bölündüyü və bu hissələri bir araya gətirərək şəklin tamamlandığı bir növdür. Onlar müxtəlif çətinlik səviyyələrinə malikdirlər və adətən müəyyən bir konsepsiyanı, mənzərəni və ya xarakteri təmsil edirlər.

3D Pazzlar: Bu tip pazzlar tamamlanmış 3D modeli yaratmaq məqsədi daşıyır. Adətən binaları, şəhər mənzərələrini və ya digər mürəkkəb strukturları təmsil edən parçalardan ibarətdir.

 

Alinino.az onlayn mağazasında uşaqlar və böyüklər üçün  dünyanın ən məşhur pazl brendlərinin yuxarıda adları çəkilən və digər formatda pazlları mövcuddur.

Ravensburger, Clementoni, Trefl, Anatolian kimi məşhur pazzl brendlərinin, həmçinin 3D formatda pazllar və  taxta materialdan pazlları Alinino.az saytından endirimli və sərfəli qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz.