Azərbaycan poeziyası zəngin tarixi və mənsub olduğu ənənələrlə fərqlidir. Azərbaycan ədəbiyyatının əsasını qurmuş böyük şairlər və onların əsərləri var.

Azərbaycan poeziyasının insanlara təsiri çox böyük və çeşidlidir. Poeziya, ədəbi incəlik, müstəqil fikirlər və ən vacib hallarda insanların duygularını və hisslərini ifadə etmək üçün güclü bir vasitədir.

Azərbaycan poeziyası, milli mədəniyyətimizi və ənənələrimizi təsvir etmək və qorumaqda əhəmiyyətli rol oynayır. Şairlər öz əsərlərində tarixi və mədəni zənginliklərimizi ifadə edir və bu, oxuculara milli həyat görüşümüzü daha yaxşı anlamağa kömək edir.

 

Azərbaycan poeziyası haqqında bir neçə əsas məqamlarla tanış olaq:

XIX əsrin əvvəlləri və Nizami: Nizami Gəncəvi, Azərbaycan poeziyasının ən böyük ustadlarından biridir. Onun əsərləri, xüsusilə "Xosrov və Şirin", "Leyli və Məcnun", "İsgəndərnamə" və s. .onun inkişaf etmiş poeziya təcrübəsinin nümunəsidir.

Füzuli: Füzuli, Azərbaycan şairi və ədəbiyyat xadimi olaraq tanınan bir başqa böyük şəxsiyyətdir. O, həm də Fars və Ərəb ədəbiyyatlarında da məşhurdur. Füzuli'nin əsərləri arasında "Leyli və Məcnun" xüsusi yer alır.

Molla Pənah Vaqif (XVIII əsr): Molla Pənah Vaqif, Azərbaycan ədəbiyyatının ən böyük divan şairidir. O, divan ədəbiyyatında qazandığı uğuru ilə tanınır.

XIX əsrin ortaları və əvvəlləri: Bu dövrdə şairlər ictimai, siyasi və dini məsələlərə diqqət yetirirdilər. Mirza Şəfi Vazeh və Mirza Fətəli Axundov kimi şairlər, bu dövrdə əsərləri ilə öz adlarını çoxa qazanmışdır.

20-ci əsrin əvvəlləri: Bu dövrün əsas şairi, Azərbaycanın milli poeziyasını formalaşdıran ve bu sahədə yeni istiqamətlər açan Səməd Vurğun idi. Onun "Əsir xalq" və "Dədə Qorqud" kimi əsərləri milli məsələlərlə bağlıdır.

Sovet dövrü: Sovet dövründə Azərbaycan poeziyası bəzi şairlərin rəhbərliyində dəyişir. Cəfər Cabbarlı da bu dövrün əsaslı şairlərindən biridir. Cəfər Cabbarlı, özü ilə bağlı müstəqil bir üslub quraraq, milli və mədəni məsələləri izləmişdir.

Müasir dövr: Müasir Azərbaycan poeziyasında bir çox maraqlı və müstəqil şairlərin adlarını çəkə bilərik. Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Araz, Nəriman Həsənzadə, Rəsul Rza, Süleyman Rüstəm, Cabir Novruz, Nəbi Xəzri, Anar, İlyas Əfəndiyev, Fikrət Qoca , Ramiz Rövşən kimi şairlər, müasir poeziyanın müxtəlif aspektlərində fəaliyyət göstərmişlər.

 

Azərbaycan poeziyası, tarixi boyu müxtəlif dövrlərdə və məzmunlarda zənginləşmiş və inkişaf etmişdir. Bu poeziya, özündə tarixi, mədəni, dini və sosial rəngləri birləşdirən bir bəyan və ifadə dənizi olmağı bacarmışdır.

Alinino.az saytında Azərbaycan Poeziya ustadlarının geniş çeşidli kitablarını evdən çıxmadan bir toxunuşla sifariş edərək əldə edə bilərsiniz.

Bu kitablardan Seçmə şeirlər (Molla Vəli Vidadi), Seçmə şeirlər (Süleyman Rüstəm), Seçmə şeirlər (Vaqif Səmədoğlu), Seçmə şeirlər (Məhəmməd Füzuli), Seçmə şeirlər (Şah İsmayıl Xətai), Seçmə şeirlər (Məmməd Aslan), Seçmə şeirlər (Molla Pənah Vaqif), Seçmə şeirlər (Baba Pünhan), Seçmə şeirlər (Məhəmməd Hadi), Seçmə şeirlər (Nəbi Xəzri), Seçmə şeirlər (Cabir Novruz), Seçmə şeirlər (Əhməd Cavad), Seçmə şeirlər (Səməd Vurğun), Seçmə şeirlər (Bəxtiyar Vahabzadə) kimi şairlərin kitablarının adlarını çəkə bilərik.

Bakının istənilən yerindən və Azərbaycanın bölgələrindən, həmçinin xarici ölkələrdən də Azərbaycan Poeziyası seriyasının kitablarını Alinino.az saytından sifariş edə bilər və həmçinin “Özün götür” xidmətini seçməklə də sizə ən yaxın ünvandan Azərbaycan Poeziyası seriyasının kitablarını əldə edə bilərsiniz.